wise home fugtmåler

Måling af indeklima

Forebygger potentielt uhensigtsmæssig brugeradfærd ved at give besked, når der opstår risiko for fugt og skimmel.

Undgå store omkostninger

Markante udsving i temperaturer og luftfugtighed kan fryse rør, forårsage lækager, føre til dannelse af mug og deraf følgende omkostningstunge skader.

Adviserer nøglepersoner. Beskytter fugtfølsomt interiør

Beskyt ejendom og indbo ved at overvåge temperatur og luftfugtighed i ejendommens rum, og modtag øjeblikkelige advarsler, hvis indeklimaet når et kritisk stadie.

Den trådløse fugtighedsføler bidrager til et ideelt indeklima for beboerne og beskytter samtidig interiør, elektronik, musikinstrumenter, møbler, kunst og andre ting, der er følsomme over for fugt.
 
Sensoren kan hindre kondensdannelse ved at aktivere eksisterende ventilationssystemer, varmesystemer, air condition-anlæg og/eller midlertidige varmeblæsere.

Fleksibel montering og høj nøjagtighed

Algoritmen, der ligger til grund for målerens interne beregninger, er lavet af professor Lars Gunnersen, SBi (Statens Byggeforskningsinstitut) og DMR.

Sensoren har lang batterilevetid, er langtrækkende og har nøjagtig temperatur- og fugtighedsmåling. Den kan monteres med såvel tape som skruer.

Udvid med luftkvalitetssensor

En Wise Home luftkvalitetssensor måler de samme værdier som fugt- og temperaturmåleren, men derudover måler den også luftens indehold af partikler og CO2.

Hermed kan man få besked om partikler i mados eller biler, der kører forbi udenfor. Det er med til at give et billede af, hvor sund boligen er, både hvad angår beboerens egen adfærd og udefrakommende forhold.

Nøglefunktioner

  • Fugtsensor
  • Temperatursensor
  • Indeklima-tilsyn
  • Endnu mere nøjagtig, hvis den kombineres med røgalarm
Alle produkter

En platform fuld af muligheder

En Wise Home løsning fremtidssikrer din ejendom og effektiviserer din daglige administration. Se mulighederne her: