elrond-dashboard-macbook-angled-wide.jpg

Nemmere forbrugsregnskaber

Wise Home gør det nemt at lave forbrugsafregning for dine lejere. Uanset om du er udlejer, administrator, boligforening eller ejerforening.

Vi installerer kvalitetsmålere, fjernaflæser dem flere gange i timen og synkroniserer stamdata om dine lejemål fra dine eksisterende systemer. Når regnskabsåret er slut kan du få lavet forbrugsregnskaber ved et tryk på en knap. Nemt, hurtigt — og til en god pris.

Ikon måleraflæsning

Fuldautomatiske forbrugsregnskaber

Løbende aflæsning af målere, hurtig advarsel ved fejl eller lækager og digital levering af regnskaber.

Ikon fugtmåler

Måling af indeklima

Forebygger potentielt uhensigtsmæssig brugeradfærd ved at give besked, når der opstår risiko for fugt og skimmel.

Ikon oversvømmelsalarm

Oversvømmelsesalarm

Forhindrer omkostningstunge skader ved at give besked, når der opstår risiko for oversvømmelse.