elrond-dashboard-macbook-angled-wide.jpg

Forbrugsregnskaber for fremtiden

Du vil gerne fordele dine lejeres forbrug af vand, varme og el på en måde der er korrekt, let forståelig og med færrest mulige arbejdsgange.

Dine lejere vil gerne følge og forstå deres forbrug, så de kan spare penge.

Og vi vil alle gerne minimere vores belastning af de fælles ressourcer, vi har til rådighed. For klimaets og for fremtidens skyld.

Wise Home løser alt dette. På en elegant, effektiv og fremtidssikret teknologisk platform.

Vores kunder er udlejere, administratorer, boligforeninger og ejerforeninger i hele Danmark.

Vi installerer kvalitetsmålere og fjernaflæser dem flere gange i timen. Og vi synkroniserer stamdata om dine lejemål fra dine eksisterende systemer.

Når regnskabsåret er slut kan du lave forbrugsregnskaber ved et tryk på en knap. Nemt, hurtigt — og til en god pris.

 

 

Ikon måleraflæsning

Fuldautomatiske forbrugsregnskaber

Løbende aflæsning af målere, hurtig advarsel ved fejl eller lækager og digital levering af regnskaber.

Ikon fugtmåler

Måling af indeklima

Forebygger potentielt uhensigtsmæssig brugeradfærd ved at give besked, når der opstår risiko for fugt og skimmel.

Ikon oversvømmelsalarm

Oversvømmelsesalarm

Forhindrer omkostningstunge skader ved at give besked, når der opstår risiko for oversvømmelse.