lansen_oversvømmelsesalarm.jpg

Wise Home oversvømmelsesalarm

Forhindrer omkostningstunge skader ved at give besked, når der opstår risiko for oversvømmelse.

Tidlig advarsel, så skader kan undgås

Vandskade er en af de hyppigste og mest omkostningstunge skader.

Oversvømmelsesalarmen kan give nøglepersoner en tidlig advarsel om risiko for oversvømmelse, så I kan undgå eller mindske skader fra utætte tage, rør og apparater, kraftig nedbør, oversvømmelser eller hurtigt smeltende sne og is.

Designet specielt til kældre og fugtige miljøer

Utætheder kan stå uopdaget på i dage, uger eller måneder. Derfor er alarmen designet til tidlig lækagesøgning i kældre, vaskerum og andre fællesarealer, samt i fugtige miljøer som køkkener og badeværelser.

Forbundet til Wise Home-netværket

Oversvømmelsesalarmen er forbundet til Wise Home-netværket, hvortil den med korte intervaller kommunikerer sin alarmstatus og batteritilstand, og den sender omgående signal hvis den registrerer vand.