wise home oversvømmelsessensor

Wise Home oversvømmelsesalarm

Forhindrer omkostningstunge skader ved at give besked, når der opstår risiko for oversvømmelse.

Tidlig advarsel, så skader kan undgås

Vandskade er en af de hyppigste og mest omkostningstunge skader.

Oversvømmelsesalarmen kan give nøglepersoner en tidlig advarsel om risiko for oversvømmelse, så I kan undgå eller mindske skader fra utætte tage, rør og apparater, kraftig nedbør, oversvømmelser eller hurtigt smeltende sne og is.

Designet specielt til private hjem og lejligheder

Utætheder kan stå uopdaget på i dage, uger eller måneder. Derfor er alarmen designet til tidlig lækagesøgning i private hjem, campingvogne og garager, samt i fugtige miljøer som køkkener og badeværelser.

Forbundet til wise home-netværket. Advarsel med sirene

Oversvømmelsesalarmen er forbundet til Wise Home-netværket, og desuden kan den indbyggede 85 dB sirene slås til, så den lyder, når der registreres vand.