lansen_oversvømmelsesalarm.jpg

Oversvømmelsesalarm

Forhindrer omkostningstunge skader ved at give besked, når der opstår risiko for oversvømmelse.

Tidlig advarsel, så skader kan undgås

Vandskade er en af de hyppigste og mest omkostningstunge skader.

Oversvømmelsesalarmen kan give nøglepersoner en tidlig advarsel om risiko for oversvømmelse, så I kan undgå eller mindske skader fra utætte tage, rør og apparater, kraftig nedbør, oversvømmelser eller hurtigt smeltende sne og is.

Designet specielt til kældre og fugtige miljøer

Utætheder kan stå uopdaget på i dage, uger eller måneder. Derfor er alarmen designet til tidlig lækagesøgning i kældre, vaskerum og andre fællesarealer, samt i fugtige miljøer som køkkener og badeværelser.

Forbundet til Wise Home-netværket

Oversvømmelsesalarmen er forbundet til Wise Home-netværket, hvortil den med korte intervaller kommunikerer sin alarmstatus og batteritilstand, og den sender omgående signal hvis den registrerer vand.

"Direkte notifikation fra en oversvømmelsesalarm ændrer fuldstændig ved muligheden for at bremse en lækager eller oversvømmelser før skaden bliver for stor".

"Før ville jeg måske først opdage skaden når mine lejere fandt deres beskadigede ejendele i kælderen. Men nu får jeg direkte besked fra Wise Home ved forhøjet vandstand og kan nå at reagere i tide."

— Torben Larsen, Torben Larsen Ejendomme

Nøglefunktioner

  • Øjeblikkelig rapportering ved oversvømmelse
  • 14 års batterilevetid
Alle produkter

En platform fuld af muligheder

En Wise Home løsning fremtidssikrer din ejendom og effektiviserer din daglige administration. Se mulighederne her: