wise home gateway

Wise Home støjmåler

Giver nøjagtig og pålidelig måling af eksempelvis nabo- og trafikstøj.

Udover identifikation af støjen kan oplysningerne bruges til dokumentation af støjen.

(Kommer snart, kontakt os for detaljer)